Hydroizolace spodní stavby

Proč je potřeba hydroizolovat základní stavbu?

Základní desky zajišťují stavbám stabilitu, proto je na ně kladen velký důraz při plánování a hydroizolaci. I v případě, že nemáte sklep, se musí hydroizolace řešit. Pokud by nebyla řádně stavba hydroizolována, vznikaly by plísně a obecná vlhkost. Navíc další výhodou hydroizolace je zabránění únikům tepla. Při špatné či žádné hydroizolaci zde vzniká riziko kapilárních trhlin, které porušují strukturální integritu stavby. Tato poškození jsou nevratná, dají se pouze utlumit v pozdějších fázích. 

Kdy nanést hydroizolační vrstvu na základní stavbu?

Ekonomicky nejvýhodnějším řešením je provést hydroizolaci už při stavbě domu. Po dokončení stavby základní desky, specialisté postupují takto:

  • Příprava a čištění substrátové vrstvy, na které bude aplikována hydroizolační vrstva
  • Pokrytí povrchu vrstvy primerem vhodným pro konkrétní typ hydroizolace
  • Nanesení zvolené hydroizolační vrstvy, složené z membrány, voděodolného cementu a tekuté gumy
  • Ochrana hydroizolační vrstvy speciálními produkty k tomu určenými

Doporučené materiály pro hydroizolaci spodních staveb:

Pro správný výběr hydroizolačního typu musí odborník brát v potaz tyto faktory:

  • Konzistenci a složení podloží, na kterém je stavba prováděna
  • Stupeň vlhkosti v místě, kde se stavba nachází
  • Specifitu prostředí ze seismického hlediska, hutnost podloží a plochy pro nanesení hydroizolační vrstvy

Hydroizolace základů