Akci Coloseum fitness centrum Plzeň

Aplikovali jsme novou hydroizolační vrstvu, z modifikovaných asfaltových pásů.